• Lorem ipsum

 Privacyverklaring

Privacy gaat om de vraag “ZARGAR {www.zargarrugs.com} met uw gegevens”. Daarnaast vinden wij het belangrijk om  u te informeren wat er precies met uw gegevens gebeurt. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Door het registreren in de ZARGAR {www.zargarrugs.com} met, gaat u akkoord met onze Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden voor het  verzamelen en gebruiken van uw gegevens door ZARGAR {www.zargarrugs.com} met. Wij behouden  zich daarbij het recht deze Privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Dit Privacyverklaring is conform de Nederlandse wetgeving op dit gebied.

Welke gegevens gebruiken wij en wat gebeurt hiermee?
De gegevens die door  ZARGAR {www.zargarrugs.com} met worden verwerkt, behoren tot één van twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm wanneer u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mailadres etc.), maar ook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijze van betalen (creditcardgegevens etc.): de actief verstrekte informatie.  Het doel van het verwerken van de gegevens is:
- Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
- Ute kunnen vragen om de dienstverlening van ZARGAR {www.zargarrugs.com} met te beoordelen (en te delen met andere klanten) zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn;
- Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doeleinden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren. In dat geval mogen gegevens alleen voor dit doel worden gebruikt en daarna te worden vernietigd.

Links
De website zargarrugs.com bevat links naar andere internet pagina's. Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina's..

Uw persoonlijke gegevens
U kunt altijd aan ZARGAR {www.zargarrugs.com} met vragen welke gegevens van u  verwerkt worden. Hiertoe kunt u ons een e-mail sturen. Indien u geen prijs (meer) stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen etc, dan kunt u per e-mail ZARGAR {www.zargarrugs.com} met hiervan op de hoogte stellen. Wij zorgen er dan voor dat de informatievoorziening zo spoedig mogelijk wordt beëindigd.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Privacy & Gegevensbeheer - Algemene Voorwaarden
ZARGAR {www.zargarrugs.com} met houdt zich strikt aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming van Persoonsgegevens. Volgens deze wet moet u ons toestemming geven om gegevens over u op te slaan en te gebruiken. Door het plaatsen van een bestelling op onze website geeft u ons deze toestemming en bevestigt u dat16 jaar of ouder bent.
Al uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit door ZARGAR {www.zargarrugs.com} met aan derden worden verstrekt. ZARGAR {www.zargarrugs.com} met gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u van het verloop daarvan op de hoogte te kunnen stellen. ZARGAR {www.zargarrugs.com} met kan u tevens per e-mail op de hoogte stellen van speciale aanbiedingen.


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of protest aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice.